Δήμος Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου Βόχας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες το Σάββατο  29 Σεπτεμβρίου 2018 και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ