Πρόσκληση για εκλογή προεδρείου στο δημ. συμβούλιο Σικυωνίων

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, 

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων επί της οδού Γ. Γεννηματά  2 στο Κιάτο,  στην 4η /2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων που θα πραγματοποιηθεί την   5-3-2017 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του  άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α΄/08/08/2014).

1. Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

    2η  θητεία ήτοι: (Από  5-03-2017 έως  31- 08-2019).

2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για 

    την  2ην  θητεία ήτοι: (Από  5-03-2017 έως  31- 08-2019).

                                                                 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Θελερίτης

Κατηγορία: 

Προσθήκη νέου σχολίου