Ήχοι του Μεσαίωνα

«Ήχοι του Μεσαίωνα»  Μουσική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο  της Μονής Ζαρακά στη Στυμφαλία
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας(ΕΦ.Α.ΚΟΡ.) και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου (Ι.Λ.Μ.Κ.), πραγματοποιούν την ένατη κοινή δράση τους, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Γέφυρες: Ανοιχτά Μουσεία 2019».