Πανελλήνιες εξετάσεις

Στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2019, μία επίδοση που σίγουρα χρήζει ιδιαίτερης μνείας, είναι αυτή   του μαθητή του 1ου ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ   Γεωργίου Χριστοδούλου του Βασιλείου, ο οποίος συγκεντρώνει για το 2ο επιστημονικό πεδίο 19573 μόρια και για το 3ο επιστημονικό πεδίο 19547: