σκουπίδια

Η φωτογραφία από το Διμηνιό. Στην προηγούμενη δημοσίευση για το Πάσιο έγιναν αρκετά σχόλια από τους αναγνώστες μας. Τους ευχαριστούμε γι αυτό, έστω κι αν διαφωνούμε με κάποια, η συμβολή τους είναι ουσιαστική και μ’ αυτό τον τρόπο αναδεικνύουν θέματα της τοπικής κοινωνίας. Αρκετοί αναγνώστες παρατηρώντας ότι ο κάδος είναι άδειος και όλα τα σκουπίδια έξω,  οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως η ευθύνη ανήκει στους πολίτες και καθόλου στη δημοτική αρχή. Θα μας επιτρέψουν οι φίλοι να έχουμε διαφορετική γνώμη, την οποία εκθέτουμε.