ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

0

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 25η  Σεπτεμβρίου   2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/18,  για  την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

 • Αποδοχής Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιϊα από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση “Λίμνη – Αμπέλια”», Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 2014-2020»,  καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.
 • Αποδοχής Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιϊα (Βελτίωση –ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός προϋπολογισμός» Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 2014-2020», καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.
 • Αποδοχή της Αρ. 139.3.3.2/2018 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου .
 • Αποδοχή της με Α.Π.: 50300/20.09.2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του Δήμου Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας) στο πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I «Προμήθειας μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» .
 • Αποδοχή της με Α.Π.: 50289/19.09.2018 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί Χρηματοδότησης  του Δήμου Σικυωνίων του Ν. Κορινθίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
 • Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Σικυωνίων περί μείωσης τελών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων.
 • Ορισμός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 • Ορισμός εκπροσώπου στην Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπόρων Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)
 • Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Καστανίας.
 • Επί εγγράφου του Γεν. Γραμ. Δημόσιας Περιουσίας για πιθανή εξαίρεση αιγιαλού από απλή χρήση,  για ειδικούς λόγους.
 • Επί αιτήματος ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί, «Εκ περιτροπής  στάθμευσης στην οδό Κρυστάλλη της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου».
 • Μονοδρόμηση  τμήματος της οδού Δημοκρατίας.
 • Τοποθέτηση κολονακίων για την παρεμπόδιση εισόδου οχημάτων από την οδό Κυρίλλου προς την οδό Ελ. Βενιζέλου (ΠΕΟ).
 • Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάθμευσης οχημάτων στον ΡΟΜΠΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ στην οδό Κολοκοτρώνη 48 στο Κιάτο.
 • Επί αιτήματος ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α.Ε. για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ» της ΤΚ Κάτω Διμηνιού.
 • Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018.
 • Επιχορήγηση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Συλλόγων
 • Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 • Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ με αρ. μελέτης 06/2015.
 • Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου & Νικολάου Κωστούρου όμορου πλατείας ΤΚ Καισαρίου για τη Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.
 • Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους (269/2018 ΑΟΕ)
 • Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους (270/2018 ΑΟΕ)
 • Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31.12.2018 (278/2018 ΑΟΕ)
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018.

Ο Νίκος Ζαχαρόπουλος τοποθετείται για το νερό

Previous article

Κλειστά τα σχολεία της Πελoποννήσου λόγω των καιρικών συνθηκών

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *