ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γ. Ν. Κορίνθου: Εγκρίθηκε και ξεκίνησε η διενέργεια διαδικασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιστημονικού Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού

0

Εγκρίθηκε και ξεκίνησε η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιστημονικού  Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ77, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προϋπολογισθείσας αξίας  852.792,80€.

Η προμήθεια του Επιστημονικού Ιατροτεχνολιγικού και Λοιπού εξοπλισμού αφενός θα καλύψει τις ανάγκες αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού Βϊοιατρικής Τεχνολογίας και αφετέρου θα εκσυγχρονίσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό των κλινικών και μονάδων του Νοσοκομείου, με στόχο την αναβάθμιση των παρερχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νομού Κορινθίας και συνάδει με την Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας.  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα το Νοσοκομείο μας, μετά την προμήθεια του προαναφερόμενου εξοπλισμού, θεωρούμε ότι θα αναβαθμιστεί υποδειγματικά και θα καταστεί πρωτοποριακός νοσηλευτικός και διαγνωστικός προορισμός στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και πολύ μεγαλύτερης αντίστοιχης εμβέλειας, σε σχέση με το μέγεθος του.

Δελτίο Τύπου της “Νέας Πελοποννήσου” & του Πέτρου Τατούλη

Previous article

Προς ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου το έργο κόμβος Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *