ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά: Η κυβέρνηση μας «εξορίζει» από τις λαϊκές αγορές

0

Οι αλλαγές που προτείνει να γίνουν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Την αντίθετή της στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου» εκφράζει η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ «η κυβέρνηση ”εξορίζει” τους Έλληνες Ρομά από τις λαϊκές αγορές» ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων βρίσκεται «σε πλήρη αντίθεση με την υπό διαμόρφωση εθνική στρατηγική και το νέο 10ετές ευρωπαϊκό πλαίσιο».

«Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ από τη σύσταση της το Νοέμβριο του 2016 δεν έχει σταματήσει να εστιάζει στους βασικούς άξονες προώθησης της ολιστικής ομαλής ένταξης των Ρομά στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης, κατά την προηγουμένη περίοδο και συγκεκριμένα στη διαβούλευση που προηγήθηκε της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο του 2017 σχετικά με τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών είχε εκφράσει διεξοδικά τις θέσεις – προτάσεις της με πάνω από 5 επισκέψεις και κατάθεση υπομνημάτων στην τότε Γενική Γραμματεία Εμπορίου, σε συνέχεια αποτύπωσης της κατάστασης στο πεδίο μέσω διαβούλευσης με τους ίδιους τους Ρομά του χώρου. Στις 31 Οκτωβρίου 2017 οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν εκφραστεί και στην ακρόαση φορέων από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Το σημαντικότερο θέμα ήταν η θεραπεία όλων των προβλημάτων της ΥΑ 1149/2004 με τα υπέρογκα πρόστιμα. Ο Νόμος 4497/2017 είχε εξορθολογήσει τα πράγματα, είχε ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προτάσεών μας και αποτελούσε μια καλή αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρα ταύτα παρέμεινε γράμμα κενό, δεν εφαρμόστηκε ή εφαρμόστηκε με στρεβλώσεις, καθώς δεν υπήρξαν εγκύκλιοι, τροπολογίες, ΚΥΑ» επισημαίνει η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά.

«Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ”Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου” να εξορίσει πλήρως τους Έλληνες Ρομά από ένα παραδοσιακό επάγγελμα τους, σε αντίφαση με την υπό διαμόρφωση εθνική στρατηγική και το νέο 10ετές ευρωπαϊκό πλαίσιο που αναφέρονται στην απασχόληση ως προϋπόθεση της ένταξης. Δεν υπάρχουν κομματικές προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα, παρακαλούμε για την αναμόρφωση του σχεδίου νόμου προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης των Ελλήνων Ρομά και κατ’ επέκταση της κοινωνικής τους ένταξης» προσθέτει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ως το αντιπροσωπευτικότερο όργανο των Ελλήνων Τσιγγάνων στο πεδίο με 8 Ομοσπονδίες και πάνω από 65 σωματεία μέλη της, από τη σύσταση της το Νοέμβριο του 2016 δεν έχει σταματήσει να εστιάζει στους βασικούς άξονες προώθησης της ολιστικής ομαλής ένταξης των Ρομά στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.

Ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης, κατά την προηγουμένη περίοδο και συγκεκριμένα στη διαβούλευση που προηγήθηκε της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο του 2017 σχετικά με τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών είχε εκφράσει διεξοδικά τις θέσεις – προτάσεις της με πάνω από 5 επισκέψεις και κατάθεση υπομνημάτων στην τότε Γενική Γραμματεία Εμπορίου, σε συνέχεια αποτύπωσης της κατάστασης στο πεδίο μέσω διαβούλευσης με τους ίδιους τους Ρομά του χώρου. Στις 31 Οκτωβρίου 2017 οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν εκφραστεί και στην ακρόαση φορέων από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Το σημαντικότερο θέμα ήταν η θεραπεία όλων των προβλημάτων της ΥΑ 1149/2004 με τα υπέρογκα πρόστιμα. Ο Νόμος 4497/2017 είχε εξορθολογήσει τα πράγματα, είχε ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προτάσεών μας και αποτελούσε μια καλή αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρά ταύτα παρέμεινε γράμμα κενό, δεν εφαρμόστηκε ή εφαρμόστηκε με στρεβλώσεις, καθώς δεν υπήρξαν εγκύκλιοι, τροπολογίες, ΚΥΑ.

Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου» να εξορίσει πλήρως τους Έλληνες Ρομά από ένα παραδοσιακό επάγγελμα τους, σε αντίφαση με την εθνική στρατηγική και το νέο 10ετές ευρωπαϊκό πλαίσιο που αναφέρονται στην απασχόληση ως προϋπόθεση της ένταξης. Δεν υπάρχουν κομματικές προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα, παρακαλούμε για την αναμόρφωση του σχεδίου νόμου προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης των Ελλήνων Ρομά και κατ’ επέκταση της κοινωνικής τους ένταξης.

Σε συνέχεια των υπομνημάτων και των προτάσεων που έχουν κατατεθεί εδώ και χρόνια, όπως και των πάγιων θέσεων όλων των εκπροσώπων της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά προτείνεται:

 • Νομιμοποίηση των Ελλήνων πλανόδιων έμπορων πολιτών Ρομά με την χορήγηση ή/και ανανέωση άδειας ελεύθερου πλανοδίου εμπορίου με κοινωνικά κριτήρια
 • Εξορθολογισμός των προστίμων που επιβάλλονται και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρογκων προστίμων που αφορούσαν τους προηγούμενους νόμους βάσει κοινωνικών κριτηρίων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα/δεδομένα
 • Δυνατότητα εκπαίδευσης σε συνεργασία με την ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ των πλανόδιων/εμπόρων Ρομά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, τους προμηθευτές τους, ζητήματα υγιεινής, κ.λπ. (π.χ. χρήση χημικής τουαλέτας, έκδοση απόδειξης από ταμειακή μηχανή, κ.ά.).
 • Στα πλαίσια πολιτικών θετικών διακρίσεων ποσόστωση 20% χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών και πλανόδιου εμπορίου (20% ως προς το σύνολο των αδειών ανά δήμο και περιφέρεια) σε ειδικές κοινωνικές ομάδες που χρήζουν κοινωνικοοικονομικής ένταξης και βάλλονται από κοινωνικό αποκλεισμό και πολλαπλές διακρίσεις (όπως οι Ρομά) ή/και που πληρούν πολλά από τα κριτήρια ευαλωτότητας ταυτόχρονα ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας (θα βεβαιώνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του εκάστοτε δήμου, από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, από το δικαίωμα για ΚΕΑ κά).

Ως προς το Άρθρο 26 προτείνεται:

 • να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Οµάδων
 • να αφορά φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς, ενώσεις παραγώγων και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) όχι μόνο παραγωγικού αλλά και βιομηχανικού σκοπού (βιομηχανικά προϊόντα, όπως ενδύματα, υποδήματα, λευκά είδη, χαλιά κα)
 • να αντιστοιχεί μία άδεια σε λιγότερα από 20 άτομα

Ως προς το Άρθρο 29 και τα Παραρτήματα προτείνεται να προστεθούν επιπλέον κριτήρια μοριοδότησης για:

 • αστέγους,
 • άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης,
 • µονογονεϊκές οικογένειες,
 • άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες,
 • μακροχρόνια ανέργους πάνω από 12 μήνες (να μοριοδοτούνται έξτρα ανά έτος ανεργίας),
 • γυναίκες,
 • αναλφάβητους, οι οποίοι θα ενταχθούν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (όπως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και προγράμματα κατάρτισης),
 • όσους συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης (πχ. του ΟΑΕΔ),
 • άτομα και άνω των 35 ή 41 ετών αντίστοιχα ανά κατηγορία άδειας, που πληρούν τα κριτήρια ευαλωτότητας,
 • άτομα που βάλλονται από κοινωνικό αποκλεισμό και πολλαπλές διακρίσεις.

Σε ελληνίδα αστροφυσικό το διεθνές βραβείο Αστρονομίας Shaw

Previous article

Εκτάσεις παγκόσμιας αμπελοκαλλιέργειας, στα 109 χιλιάδες εκτάρια ο ελληνικός αμπελώνας

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *