ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λουτράκι: Προτάσεις των «Ενεργών Πολιτών» για την αναδάσωση στην καμμένη περιοχή των Γερανείων

0

Οι Ενεργοί Πολίτες του Δήμου μας, θεωρούν ότι πρέπει να είναι χρήσιμοι και να συμβάλουν με τον τρόπο τους, για να δούμε ξανά το πράσινο να ομορφαίνει τον τόπο μας, εκεί όπου το μαύρο και το γκρίζο επικρατούν, έστω και προσωρινά…
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συγκεκριμένα προτείνουν:
-Το Δασαρχείο θα μπορούσε, με την συνεργασία του Δήμου , να διαχειριστούν την υλοτόμηση, την επιλεκτική αναδάσωση και την ανάπτυξη του δάσους.
-Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει φυσική αναδάσωση και καλό θα ήταν να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα με δένδρα και θάμνους, που είτε είναι αυτοφυή στην περιοχή μας, είτε έχουν εγκλιματιστεί επαρκώς, ώστε μετά από ολιγοετή βοήθεια , να συνεχίσουν να αναπτύσσονται μόνα τους. Στην 1η κατηγορία υπάγονται οι χαρουπιές, οι πασχαλιές, κ.α. και στην δεύτερη κατηγορία, οι ευκάλυπτοι, τα κυπαρίσσια κ.α..
Ιδιαίτερα αυτά , που παραπάνω αναγράψαμε, πρέπει να πραγματοποιηθούν τόσο στον βασικό δρόμο, αλλά και σε αρκετό ποσοστό στους χωματόδρομους.
Σε κάποιες ρεματιές, που έχουν νερό, θα μπορούν να φυτευθούν πλατάνια, λεύκες κ.α..
-Η Διαχείρηση , δηλαδή το κλάδεμα και “περίφραξη” με το υλικό του κλαδέματος των πρεμνοφυών (Άρια, κουμαριά, πουρνάρι κ.α.), πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε κάποτε να γίνουν κανονικά δένδρα.
Εννοείται ότι , όπου υπάρχουν μικρές κλίσεις η μετατροπή μιάς λοχμής σε δένδρο πρέπει να αρχίσει μετά απί 3-4 χρόνια και να γίνει σταδιακά, ώστε να αποτραπεί η διάβρωση…
Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα σπερμοφυή που θα αραιώνονται και θα κλαδεύονται σταδιακά και ανάλογα με τις πολύ τοπικές εδαφολογικές συνθήκες (κλίση, πετρώδες έδαφος κλπ).
-Μπορούν ακόμα να προστεθούν και εγκλιματισμένοι θάμνοι, όπως το δενδρολίβανο , που δεν χρειάζονται σχεδόν καμία περιποίηση..
-Πρέπει ακόμα να υπάρξει μέριμνα για την μελισσοκομική και αργότερα στο μέλλον κτηνοτροφική ανάπτυξη.
-Η απαγόρευση βόσκησης δεν πρέπει να επεκταθεί επί μακρόν και η απόδοση των εκτάσεων σε αυτήν, πρέπει να γίνεται με τις πολύ τοπικές συνθήκες, ανάλογα με την εξέλιξη της αναδάσωσης (πχ. σε πετρώδεις εκτάσεις, όπου η φυσική αναδάσωση θα δυσκολευτεί, η βόσκηση θα αρχίσει αργότερα, όπως και σε σημαντικές κλίσεις). Αντίθετα σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλεται η βόσκηση, ώστε να βοηθήσει την αραίωση των μικρών δενδριλίων.
– Πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα και αντικίνητρα για την συνεργασία των κτηνοτρόφων.

Για να αποφευχθεί εντελώς η παράνομη υλοτομία, και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που μειώνει τις τιμές, η υλοτομία και η διαχείριση που θα γίνει από το Δασαρχείο, το οποίο πρέπει να λάβει πρώτα υπόψη του τους αγρότες του Δήμου μας και έπειτα τους άλλους. Βεβαίως πρέπει να γίνει μελέτη για το σύνολο της υπό διαχείριση έκτασης και έπειτα διαγωνισμός.
Οι ιδιοκτήτες των καμμένων εκτάσεων , δεν είναι υποχρεωμένοι να εντάξουν τις ιδιοκτησίες τους, αλλά η είσπραξη χρημάτωνν και το κίνητρο που πρέπει να δοθεί για γρήγορη και οριστική διεκπερσίωση σχετικά με την ιδιοκτησία τους, από τυχούσες αμφισβητήσεις από το Δασαρχείο, θα βοηθήσει το διαχειριστικό σχέδιο και την εν γένει αναδάσωση.
-Οι δασοπονικές εργασίες θα τιμολογηθούν και θα πληρώνονται με την συμβολή κάθε εργαζομένου στην αναδάσωση.
-Οι έμποροι, όπως και οι ιδιώτες, θα αγοράζουν από τρακάδα.
-θα πρέπει να βρεθούν πόροι για την αναδάσωση από κονδύλια του Υπουργείου και της ΕΕ…
Το σχέδιο πρέπει να περιλάβει όλη την καμμένη περιοχή των Γερανείων…
Αυτά προς το παρόν
Λουτράκι 17.6.2021
Οι Ενεργοί Πολίτες του Δήμου ΛΠΑγ.Θ.

Ανοίγει το παιχνίδι στη χρηματοδότηση αγροτών, νέα τραπεζικά πακέτα

Previous article

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Εκκλησιαστική έναρξη των ΙΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ 2021

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *