ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΕ και γεωργία – Ο χάρτης των επιδοτήσεων, θέσεων εργασίας, παραγωγής ανά χώρα

0

Ανακαλύψτε στοιχεία και αριθμούς για τη γεωργία στην ΕΕ και πιο συγκεκριμένα το ύψος χρηματοδότησης, τις θέσεις εργασίας και το μέγεθος της παραγωγής ανά χώρα.

Η γεωργία αποτελεί σημαντικό παραγωγικό τομέα για όλες τις χώρες της ΕΕ που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η χρηματοδότηση αυτή στηρίζει απευθείας τους αγρότες μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) παρέχει επίσης χρηματοδότηση σε αγροτικές περιοχές, σε δράσεις για το κλίμα και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Γεωργικές επιδοτήσεις ανά χώρα της ΕΕ

Το 2019 καταβλήθηκαν 38,2 δισ. ευρώ ως άμεσες πληρωμές στους αγρότες και 13,8 δισ. ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, η στήριξη της αγοράς αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκε με 2,4 δισ. ευρώ.

Οι κανόνες για τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων της ΚΑΠ καθορίζονται από τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό (ΠΔΠ) της ΕΕ. Οι τωρινοί κανόνες είναι σε ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Στη συνέχεια θα τεθεί σε εφαρμογή η αναθεωρημένη ΚΑΠ η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2027.

Ακολουθεί γράφημα με χάρτη που αποτυπώνει το ύψος των επιδοτήσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) ανά χώρα της ΕΕ για το 2019:

Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση στον γεωργικό τομέα

Στα 9.476.500 άτομα υπολογίζεται ότι απασχολούνταν το 2019 στον τομέα της γεωργίας και 3.769.850 άτομα εργάζονταν στην παραγωγή τροφίμων (το 2018). Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ για το 2020.

Η Ρουμανία διέθετε το μεγαλύτερο μερίδιο εργαζομένων στη γεωργία το 2019 και η Δανία διέθετε τους περισσότερους εργαζόμενους στην παραγωγή τροφίμων το 2018. Η Ελλάδα απασχόλησε 782.100 άτομα στον αγροτικό τομέα το 2019 και 369.200 άτομα στην παραγωγή τροφίμων το 2018.

Για κάθε ευρώ που δαπανάται, ο αγροτικός τομέας δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους 0,76 ευρώ για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) που δημιουργήθηκε από τη γεωργική βιομηχανία της ΕΕ το 2020 ανήλθε σε 178,4 δισ. ευρώ.

Αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη

Στην ΕΕ, η γεωργία παράγει ποικιλία τροφίμων όπως δημητριακά, γάλα, λαχανικά κ.α. Η ΕΕ έχει θεσπίσει νόμους για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που παράγονται και πωλούνται στην ΕΕ είναι ασφαλή για κατανάλωση. Η στρατηγική της ΕΕ από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο«, που ανακοινώθηκε το 2020, στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων για την καλύτερη προστασία των επικονιαστών και της βιοποικιλότητας, την κατάργηση της χρήσης κλουβιών για τα ζώα εκτροφής και την αύξηση της χρήσης γης για βιολογικές καλλιέργειες μέχρι το 2030.

Ποια είναι η θέση της Ομοσπονδίας των Σωφρονιστικών για την απόδραση από την Κόρινθο και την προφυλάκιση των συναδέλφων τους

Previous article

Καζίνο Λουτράκι: Πήρε προσωρινή διαταγή – Γιατί θα δώσει έμφαση στον τουρισμό

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *