ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Δήµος Βέλου-Βόχας: Έπεσαν οι υπογραφές για το Πράσινο Σηµείο στο Ζευγολατιό

0

Μια σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο Βέλου-Βόχας υπήρξε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, καθώς έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου και της αναδόχου εταιρείας, στην σύµβαση για τις µελέτες ωρίµανσης των τευχών δηµοπράτησης για το Πράσινο Σηµείο στο Ζευγολατιό. Ο χώρος ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τη δηµιουργία του Πράσινου Σηµείου είναι μία έκταση περίπου 3 στρεµµάτων, που απέμεινε στο παλιό γήπεδο Ζευγολατιού, µετά την απαλλοτρίωση της ΕΡΓΟΣΕ.

Για την ολοκλήρωση του έργου θα χρηµατοδοτηθούν:

Μελέτες Δηµιουργίας Πράσινου Σηµείου, για τις οποίες υπογράφηκε η ανωτέρω σύμβαση και περιλαµβάνονται οι µελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή του (Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη).

Δηµιουργία εγκαταστάσεων Πράσινου Σηµείου. Περιλαµβάνονται όλες οι κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες αφορούν στην εσωτερική διάταξη του Πράσινου Σηµείου (π.χ. χωµατουργικά, διαστρώσεις, κράσπεδα κλπ). Επιπλέον, περιλαµβάνεται η κατασκευή των κτιριακών υποδοµών.

Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης και χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού. Περιλαµβάνεται η προµήθεια κάδων οικιακής κοµποστοποίησης και κίτρινων κάδων χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.

Προµήθειες εξοπλισµού Πράσινου Σηµείου. Περιλαµβάνονται οι προµήθειες κινητού εξοπλισµού για τη λειτουργία του Πράσινου Σηµείου (κοντέινερς ανοικτά, κοντείνερς συµπίεσης, κλάρκ, θρυµµατιστής κλαδιών, ζυγιστικό)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου. Περιλαµβάνεται η υποστήριξη του Δήµου στην εφαρµογή του προτεινόµενου προγράµµατος  (οικιακή  κοµποστοποίηση,  χωριστή  συλλογή εντύπου χαρτιού, οργάνωση Πράσινου Σηµείου) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου και του χρονοδιαγράµµατος της πράξης.

Δράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας. Περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενηµερωτικών φυλλαδίων και αφισών, καµπάνιες ενηµέρωσης µέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τη δηµιουργία και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Επιπλέον θα αγοραστούν διάφορα απαραίτητα μηχανήματα και ανάμεσά τους, 300 κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης 200 λίτρων έκαστος οι οποίοι θα διανεµηθούν σε σπίτια δηµοτών, αλλά και 250 κίτρινοι κάδοι ανακύκλωσης αποκλειστικά για έντυπο χαρτί.

Η λειτουργία του Μικρού Πράσινου Σηµείου θα αφορά στην συλλογή αποβλήτων έντυπου χαρτιού (υπολογίζεται σε 265 τόνους ανά έτος) και τη συγκέντρωση ανακυκλώσιµων υλικών για επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση. Προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου είναι η συνεργασία και η συµµετοχή των πολιτών και γι αυτό ο δήµος θα καταρτίσει πρόγραµµα ενηµέρωσης µε στοχευµένες δράσεις, µε σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, µε επιστολές στους πολίτες, µε έκδοση έντυπου οδηγιών και ενηµερωτικού φυλλαδίου, µε δελτία τύπου, µε εκδηλώσεις, ηµερίδες κ.α.

Τέλος, ο χώρος θα είναι φυλασσόµενος, περιφραγµένος και προστατευµένος δεδοµένου ότι θα αποτελεί ιδιοκτησία του δήµου και θα περιλαµβάνει στις εγκαταστάσεις του ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και σηµαντικές κτηριακές υποδοµές.

Παράλληλα, θα απασχολεί προσωπικό και υπάρχει πρόβλεψη για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Που θα γίνει το νέο διοικητήριο της Αστυνομίας;

Previous article

Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Μητρόπολης Κορίνθου

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *