ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΨΑΡΙΟΥ Κορινθίας – Να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου

0

Mε την υπ’ αρ.8/11-1-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγινε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης, η δημοπράτηση καθώς και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΨΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €».
Η απόφαση είχε προκύψει μετά την υπ’ αριθμ. 294/19-06-2019 (ΑΔΑ: Ω4837Λ1-7ΞΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η 10η τροποποίηση των πιστώσεων του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό: 2015ΕΠ52600000 προϋπολογισμού 4.070.000,00 €, η οποία περιλάμβανε  και το 68ο υποέργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΨΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού: #100.000,00 €#.

Το Νοέμβριο που μας πέρασε (2021) ξεκίνησε επιτέλους το πολυαναμενόμενο έργο στη θέση «Μυρμηγκόλογκος» του χωριού μας. Ήταν όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα έργο που αποτελούσε για πολλά χρόνια στόχο των συγχωριανών μας που έχουν καλλιέργειες στην περιοχή.

Το έργο ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες, σήμερα όμως η απογοήτευση είναι διάχυτη στους συγχωριανούς μας γιατί βλέπουν για μια ακόμα φορά πως έγινε μια πολύ πρόχειρη κατασκευή (για να μην πούμε τίποτα βαρύτερο) και απλά θα ελπίζουν με την υπάρχουσα υποδομή πως ίσως κάποιες φορές πηγαίνει νερό για να ποτίζουν ίσως (πάλι) κάποιοι …

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο είναι αδιάψευστοι μάρτυρες πως έργο ολοκληρωμένο δεν έγινε ουσιαστικό ΠΟΤΕ !
Ελπίζουμε πως οι αρμόδιοι της περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν γνώση της κατάστασης και άμεσα θα επιληφθούν προς κάθε κατεύθυνση.

Το χωριό μας από την πλευρά του απαιτεί το προφανές :
– Να εφαρμοστεί η τεχνική περιγραφή του έργου στο σύνολό της κι όχι αποσπασματικά.
Για παράδειγμα θα παρακαλούσαμε τους υπευθύνους του έργου να μας υποδείξουν που ακριβώς βρίσκεται η παρακάτω προβλεπόμενη στην τεχνική περιγραφή κατασκευή :

« … Επίσης θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα φρεάτιο διαστάσεων 4,00 * 2,00 * 1.50 εισόδου του νερού από τον υπάρχοντα τσιμενταύλακα στον νέο αγωγό, θα επισκευαστούν και τυχόν φθορές αυτού…»

Ας αντιληφθούν όλοι πως το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για το χωριό μας. Γι’ αυτό όλοι οι συγχωριανοί μας απαιτούν ΑΜΕΣΑ να μην μείνουμε στις προχειροδουλειές, αλλά  το έργο να ολοκληρωθεί όπως προβλέπει η τεχνική περιγραφή !!

Οι συγχωριανοί μας θα περιμένουν την απόκριση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα είναι σε επαγρύπνηση για κάθε ενδεχόμενο.

Μια Ελληνίδα στη Σουηδία: «10 λόγοι που χαίρομαι να ζω εδώ!»

Previous article

Η Φίνος Φιλμ και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου είχαν την τιμή να βραβεύσουν τον σπουδαίο ηθοποιό Γιάννη Βογιατζή

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *