ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Δήμος Λουτρακίου: Ελάτε να πάρετε λεφτά…

0

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού έργου του, ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός των ορίων αρμοδιότητάς του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2022, να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της επιχορήγησης που αιτείται ο Σύλλογος.

      2. Φωτοαντίγραφο Κατασταστικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του

 3. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού

4. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)           

5. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα

6. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος  2021, έσοδα- έξοδα αναλυτικά)                              

 7. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός  της επιχορήγησης για το έτος 2021, με θέμα αναλυτικήκατανομή εσόδων – εξόδων που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση)

      8. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων

 9. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2021

 10. Πρακτικό Γ.Σ.  περί έγκρισης προϋπολογισμού 2022

 11. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων          του Συλλόγου, για το έτος 2022, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από την επιχορήγηση

 12. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η οποία θα περιλαμβάνει:

Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα

Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, άθλημα, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση των προπονητών – γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.         

      13. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (μόνο για τους αθλητικούς Συλλόγους)

      14. Aντίγραφα αιτήσεων υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή – Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ν.Κορινθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr το αργότερο μέχρι και την 29η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων: κ. Γιάννης Μαυροειδής – Γενικός Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Γ. Ντόντος (τηλ. 2744360135)

Ξεπεράστηκε ένα ακόμα εμπόδιο για την κατασκευή του κόμβου στο Γκα Αθικίων

Previous article

Οι αγρότες Άσσου – Λεχαίου παρατάνε τα χωράφια τους και ζητούν ειδική συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.