ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Πρόσκληση στους Συλλόγους από τον δήμο Κορινθίων: “ελάτε να συζητήσουμε για τις επιχορηγήσεις”

0

Ο Δήμος Κορινθίων ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός των ορίων αρμοδιότητάς του και επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2022, να καταθέσουν την αίτηση τους με το ποσό επιχορήγησης που ζητούν έως την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά

1.- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης [ Απολογισμός  συνολικής  δραστηριότητας  για το έτος 2021 (ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ)].

2.- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης [ Απολογισμός της επιχορήγησης για έτος 2021) με θέμα  αναλυτική κατανομή ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση .Σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση περί μη λήψεως 

της Επιχορήγησης .

3.- Πρακτικό  Γενικής Συνέλευσης [ Προϋπολογισμός ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ έτους 2022]

4.- Καταστατικό συλλόγου  θεωρημένο από το Πρωτοδικείο όπου θα αναγράφεται κάθε τροποποίηση ή μη των άρθρων αυτού για το τρέχον έτος  υποβολής των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας.

5.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής των  κύρους των  τελευταίων αρχαιρεσιών.

6. Βεβαίωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών  στην Εποπτεύουσα αρχή του Συλλόγου ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ).

7.  Για ληφθείσα επιχορήγηση του συλλόγου κατά το προηγούμενο έτος άνω των 3.000,000 € θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας  και η ανάρτηση αυτής στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  στον ιστότοπο του προγράμματος  ”ΔΙΑΥΓΕΙΑ ” όπου θα αναγράφονται μεταξύ  των άλλων τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια κ.λ.π ) της δαπάνης (  ή των δαπανών ) της ληφθείσας επιχορήγησης που πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του ανωτέρω  συλλόγου.

8.  Για Αθλητικό σύλλογο την εγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο ” Μητρώο Αθλητικών Φορέων” της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ( άρθρο  142 Ν. 4714/2020 ).                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email: mail@korinthos.gr    

«Κλέβουν νερό από το αυλάκι του ΑΟΣΑΚ»! Τι κάνει ο Οργανισμός ;

Previous article

Υπεγράφη η απόφαση ενίσχυσης των παραγωγών κορινθιακής σταφίδας -Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *