ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα σκαριά υπηρεσία συλλογής στατιστικών στοιχείων στη δικαιοσύνη

0

Διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει «τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του γραφείου συλλογής και επεξεργασίας δικαστικών στατιστικών στοιχείων (JustStat)» στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το JustStat είναι αρμόδιο για τη συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας με τη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, αντικείμενο του JustStat είναι η συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον αριθμό, τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων, το ύψος των διεκδικούμενων απαιτήσεων, τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας και την εκτίμηση του κόστους της όλης διαδικασίας.

Τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες της χώρας υποχρεούνται να αποστέλλουν στο γραφείο JustStat στατιστικά στοιχεία για κάθε κατηγορία υποθέσεων, την απόδοση κάθε δικαστικής μονάδας ανά βαθμό δικαιοδοσίας και ανά περιοχή.

Ακόμη θα υποβάλλονται τεκμηριωμένες απόψεις για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις.

Τα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα θα διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης (CEPELJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε άλλο διεθνή φορέα έναντι του οποίου η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αποστείλει δικαστικά στατιστικά στοιχεία.

Στο γραφείο JustStat θα συσταθεί Επιτροπή Εποπτείας Δικαστικών Στατιστικών, η οποία θα απαρτίζεται από 11 μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές. Τα μέλη θα είναι δικαστές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τη Διοικητική Δικαιοσύνη, έναν δικηγόρο, κ.λπ. και καθήκοντα προέδρου θα ασκεί ο αρχαιότερος από τους δικαστές.

Επίσης, αρμόδιο για τη διάδοση των δικαστικών στατιστικών στοιχείων είναι το γραφείο JustStat, το οποίο «υποχρεούται να παρέχει ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών στις δικαστικές στατιστικές, σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας».

Κινηματογραφικές ανάσες ελευθερίας

Previous article

“Η στροφή της Φιλομήλας” – Ελένη Μπάλιου

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *