ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στον δήμο Ξυλοκάστρου για τους δημότες

0

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 17 Ιουνίου 2022 θα είναι διαθέσιμες στους πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), δέκα (10) ηλεκτρονικές αιτήσεις (ψηφιακές υπηρεσίες) που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου και αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, τα οποία δεν μπορούν να εκδοθούν απευθείας ηλεκτρονικά από τους πολίτες. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τους πολίτες αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων για ληξιαρχικά γεγονότα πριν το 2013. Οι εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω των Θυρίδων των ΚΕΠ, από 17/6/2022 θα παρέχονται και μέσω των Θυρίδων των Δήμων.

Συγκεκριμένα από το gov.gr θα δρομολογούνται προς τους Δήμους που έχουν ενεργοποιήσει Θυρίδες στο gov.gr:

 • Στη Θυρίδα Δημοτολογίου, αιτήσεις πολιτών για:
  • Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  • o Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
  • o Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
  • o Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
  • o Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας
  • o Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
 • Στη Θυρίδα Ληξιαρχείου, αιτήσεις πολιτών για:
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • o Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • o Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
  • o Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Στην απάντηση στον πολίτη για τα παραπάνω 10 πιστοποιητικά / ληξιαρχικές πράξεις, δεν απαιτείται να υπογράφεται ιδιόχειρα το έγγραφο ή να φέρει την στρογγυλή σφραγίδα του Φορέα δεδομένου ότι με την ανάρτηση στη Θυρίδα αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr (Μοναδικό αριθμό επαλήθευσης, QR Code, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα). Τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους Φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Νόμου

4727/2020, ήτοι

 • Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
 • Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.

Μέχρι σήμερα μια ηλεκτρονική αίτηση που εμπίπτει στις ανωτέρω 10 ψηφιακές υπηρεσίες, δρομολογείται από το ΚΕΠ που επιλέγει ο πολίτης στον αρμόδιο Δήμο, με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συνοπτικά, για τη διεκπεραίωση της αίτησης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. επικοινωνία του υπαλλήλου του ΚΕΠ με τον αρμόδιο Δήμο μέσω email ή άλλο τρόπο
 2. έκδοση του πιστοποιητικού από τον Δήμο μέσω του Μητρώου Πολιτών ή την σύνταξη νέου εγγράφου ή την φωτοτυπία υφιστάμενης ληξιαρχικής πράξης
 3. επικοινωνία του υπαλλήλου με τον πολίτη μέσω τηλεφώνου ή email σε τυχόν ανάγκη για διευκρινήσεις
 4. υπογραφή από τους αρμόδιους υπαλλήλους
 5. σάρωση του εγγράφου
 6. αποστολή του στο ΚΕΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
 7. ανάρτηση της απάντησης στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr

Τόσο οι υπάλληλοι των Δήμων, όσο και αυτοί των ΚΕΠ επιβαρύνονται με πολλά βήματα που στοιχίζουν σε κόστος και χρόνο. Επίσης, ο πολίτης λαμβάνει την απάντηση αφού ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω βήματα.

Σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, στο πλαίσιο δράσεων για το Παρατηρητήριο για την Γραφειοκρατία:

 • Με τη νέα διαδικασία προκύπτει πολύ μεγάλη μείωση στον χρόνο στον οποίο λαμβάνει το τελικό του έγγραφο ο πολίτης, της τάξης του 96%.
 • Αντίστοιχα και για τον δημοτικό υπάλληλο, η μείωση στον χρόνο διεκπεραίωσης είναι δραστική, της τάξης του 94%.
 • Μειώνεται το κόστος διεκπεραίωσης για κάθε πιστοποιητικό κατά 5,45 €. Ο υπολογισμός έχει γίνει για το παράδειγμα του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης και περιλαμβάνει τόσο κόστη που αντιστοιχούν στον χρόνο εργασίας του δημοτικού υπαλλήλου, όσο και σε κόστη αναλώσιμων (εκτυπώσεις, χαρτί κ.ά).

Με βάση τη νέα διαδικασία του δημοτικού υπαλλήλου μέσα από τη Θυρίδα του Δήμου δεν χρειάζονται πλέον οι παρακάτω ενέργειες:

 • αποθήκευση / εκτύπωση της αίτησης από το email του ΚΕΠ
 • αποστολή της αίτησης για πρωτοκόλληση, είτε ηλεκτρονικά μέσω ΣΗΔΕ, είτε με φυσικό τρόπο
 • εκτύπωση του εγγράφου από το Μητρώο Πολιτών
 • αποστολή του εγγράφου στον προϊστάμενο (ή τον Δήμαρχο) για να λάβει φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή
 • σάρωση του εγγράφου σε περίπτωση που έχει λάβει φυσική υπογραφή και άρα είναι σε έγχαρτη μορφή
 • αποστολή του εγγράφου με email στο ΚΕΠ
 • φυσική αρχειοθέτηση αίτησης

Από τις 17 Ιουνίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022, ο πολίτης θα έχει την επιλογή να στείλει την αίτηση του στην Θυρίδα του Δήμου ή στην Θυρίδα των ΚΕΠ του ίδιου Δήμου.

Από 1η Ιουλίου 2022, για όσους Δήμους έχουν ενεργοποιήσει Θυρίδες, ο πολίτης θα έχει την επιλογή να δρομολογήσει την αίτησή του μόνο στο Δήμο, καταργώντας έτσι τα ενδιάμεσα βήματα του ΚΕΠ. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη για τους Δήμους, δεδομένου ότι το περιβάλλον των Θυρίδων θα τους βοηθά να ολοκληρώσουν την διαδικασία πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 

Κοινωνικός τουρισμός 2022: Έφτασε η ώρα των αιτήσεων για δωρεάν διακοπές – Η επιδότηση για τον Αύγουστο και τα μόρια

Previous article

Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο – Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *