ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόθεν έσχες»: στο φως, χωρίς έλεγχο

0

Από τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων οι οποίες κατατέθηκαν το περασμένο έτος και αφορούν τη χρήση οικονομικού έτους 2019, είχε ελεγχθεί ώς το τέλος του ’21 μόνο το 20%

Με αριθμητικά στοιχεία που έρχονται στο φως και αναδεικνύουν προβληματικές δυσλειτουργίες του ελεγκτικού συστήματος, αλλά και με τις διαχρονικές νησίδες αδιαφάνειας να κάνουν εκ νέου την εμφάνισή τους, δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής από χθες οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των αρχηγών κομμάτων, υπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Πρόκειται για στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν μεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους, με χαρακτηριστικότερο ότι από τις 5.424 δηλώσεις των ετών 2016-2019 ποσοστό κάτι λιγότερο από 10% παραμένει ανέλεγκτο, ενώ και από τις δηλώσεις οι οποίες κατατέθηκαν το περασμένο έτος και αφορούν τη χρήση οικονομικού έτους 2019, έχει ελεγχθεί ώς το τέλος του ’21 μόνο το 20%. Στην τελευταία Εκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που δημοσιοποιήθηκε φέτος τον Μάρτιο, σημειώνεται πως ο έλεγχος των προαναφερόμενων ποσοστών ανέλεγκτων δηλώσεων «προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022». Τούτων δοθέντων, μένει να διαφανεί το πότε θα αρχίσει και –φυσικά– θα τελειώσει ο έλεγχος των τωρινών 1.068 δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2021 (χρήση 2020).

Η επιτροπή σε χθεσινή ανακοίνωσή της επισημαίνει πως «η δημοσίευση των ανέλεγκτων δηλώσεων γίνεται όπως προβλέπει ο νόμος “σε κάθε περίπτωση, εντός τριών μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των ενενήντα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους (παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003)” που φέτος ήταν 28 Φεβρουαρίου 2022». Εν προκειμένω τηρήθηκαν οι χρονικές προθεσμίες, αλλά όπως υπογραμμιζόταν και τις τελευταίες χρονιές, η δημοσιοποίηση δίχως έλεγχο ή και χωρίς άλλα στοιχεία να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, όπως η αρχική δήλωση «πόθεν έσχες», ώστε να είναι τουλάχιστον διακριτή η αύξηση ή η απώλεια περιουσίας κατά την ενασχόληση με την πολιτική, δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση της πληγείσας αξιοπιστίας του συστήματος και του πολιτικού προσωπικού.

Από τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων οι οποίες κατατέθηκαν το περασμένο έτος και αφορούν τη χρήση οικονομικού έτους 2019, είχε ελεγχθεί ώς το τέλος του ’21 μόνο το 20%.

Ως προς τον διεξαγόμενο έλεγχο, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Εκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής, γίνεται με δύο τρόπους: τον τακτικό και τον «βάσει καταγγελιών» έλεγχο. «Το πρώτο εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκε, όπου αυτό ήταν απαραίτητο για τις ανάγκες του ελέγχου, η διαδικασία οι υπόχρεοι, κατόπιν ειδοποίησης, να προβαίνουν σε τροποποιήσεις και επισύναψη παραστατικών στις δηλώσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Η επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο και έθεσε στο αρχείο τις δηλώσεις 5.444 υπόχρεων (ποσοστό 91,6% επί του συνόλου των ελεγχόμενων). Για 398 υπόχρεους (ποσοστό 8,4% επί του συνόλου των ελεγχόμενων) ο έλεγχος συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τετραμήνου του 2022», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Η επιτροπή αναφέρει, επίσης, ότι έπειτα από καταγγελίες «εξετάστηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) υποθέσεις οι οποίες ύστερα από διερεύνηση σε βάθος, αποφασίστηκε να τεθούν στο αρχείο». Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι έπειτα από τον έλεγχο για τα οικονομικά 23 κομμάτων «για το έτος 2019 προτάθηκαν ποινές σε 8 κόμματα», δίχως να προσδιορίζεται ποιες ποινές και σε ποια κόμματα.

Τέλος, από την ανάγνωση των φετινών δηλώσεων προκύπτει πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών.

(kathimerini.gr)

Μια γιγαντιαία φωλιά περιβάλλει ένα μοναχικό δέντρο

Previous article

Αποδόθηκε στο κοινό με μια μεγάλη συναυλία το αποκατεστημένο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *