ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επιδότηση 50% για αναδιάρθρωση καλλιεργειών – Σήμερα η ημερίδα στο Επιμελητήριο

0

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Επιμελητήριο Κορινθίας σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της Αγροτικής Οικονομίας» που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (Ερμού 2, Κόρινθος) και online την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00μμ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται για την ενημέρωση των Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της Αγροτικής Οικονομίας».

Τι είναι όμως η αναδιάρθρωση καλλιεργειών;

Με απλά λόγια πρόκειται για την χρηματοδότηση των παραγωγών, προκειμένου να αντικαταστήσουν τα παλαιά φυτώριά τους με νέα, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής κ.λπ.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα και η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

Μέσω αυτών των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

1. Ενισχύσεις για επενδύσεις παρέχονται για:
α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα:
αα) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας.
ββ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.
γγ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).

2. Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:

α) Να είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.
β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Επιδότηση έως και 500 χιλ. ευρώ για να αναδιαρθρώσουν τις δενδρώδεις καλλιέργειές τους μπορούν να λάβουν οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Ο νέος κύκλος ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα θα καταβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», συνολικού προϋπολογισμού 166,7 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τις 28 Ιουλίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2022. Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα προβλήματα.

Καταρχήν η επιδότηση αφορά παραγωγούς που είναι μέλη συνεταιρισμών.

Δεύτερον, η επιδότηση 50% προϋποθέτει ίδια συμμετοχή 50%, γεγονός που καθιστά δύσκολη την συμμετοχή μικρών παραγωγών που ίσα ίσα τα φέρνουν βόλτα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο 1% για νέους

Previous article

Συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της στο δημαρχείο Κορίνθου

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *