ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Πελοπόννησος: 5,5 εκατ. ευρώ για κατάρτιση και άσκηση μακροχρόνια ανέργων – Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ

Mε απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, η πράξη με τίτλο “Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”.

Η εν λόγω δράση -η συνολική δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 5.500.000 ευρώ, με συχρηματοδότηση από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)- αφορά στην παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 1.000 ανέργους. Δικαιούχος είναι ο ΑΟΤΑ “Μοριάς” Α.Ε.

Ο σκοπός της δράσης

Βασικός σκοπός της είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μακροχρόνια ανέργων.

Ειδικότερα επιδιώκεται, α) η συμπλήρωση των αποκτηθεισών γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων, β) η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και γ) η αύξηση της απασχολησιμότητάς τους, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων. Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης θα είναι 520 ωρών, από τις οποίες α) οι 220 ώρες αφορούν σε θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας, β) οι 80 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills) και γ) οι 220 ώρες σε πρακτική άσκηση. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Βασίλης Τρωγάδης: Τρεις προτάσεις για τον τουρισμό στον Δ. Βέλου Βόχας

Previous article

Επιμελητήριο Κορινθίας: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *