ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πράσινο φως Κομισιόν στην νέα ελληνική ΚΑΠ με στήριξη για 65.000 Νέους Αγρότες

0

Την επίσημη έγκριση του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ ανακοίνωσε η Κομισιόν, με το τελικό πλάνο όπως αναφέρεται να προβλέπει τη στήριξη εγκατάσταση για περισσότερους από 65.000 Νέους Αγρότες και την αφιέρωση 1,4 δις ευρώ στη βιολογική γεωργία έως το 2026.

Τα κύρια σημεία του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου έχουν ως εξής:

Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των αγροτών με βασική εισοδηματική στήριξη. Η στήριξη αυτή διαφοροποιείται και στοχεύει ανάλογα με την κατηγορία αγρονομικής περιφέρειας (αρόσιμη γη, μόνιμες καλλιέργειες και βοσκότοπους/βοσκότοποι) και κυμαίνεται από 176 ευρώ ανά εκτάριο έως 270 ευρώ ανά εκτάριο.

Επιπλέον 885 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων (αναδιανεμητική) διασφαλίζοντας δικαιότερη κατανομή της στήριξης και καλύτερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στον αγροτικό τομέα.

Η Ελλάδα θα αφιερώσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας, υπερδιπλασιάζοντας τη συνολική γεωργική γη υπό βιολογική γεωργία. 

Περισσότερα από 425 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (με εκτιμώμενο αντίκτυπο σε περίπου 3 εκατομμύρια εκτάρια) έχουν διατεθεί για τη στήριξη οικολογικών προγραμμάτων, όπως η χρήση ανθεκτικών ειδών και ποικιλιών, η βελτίωση των πρακτικών πράσινης κάλυψης και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η κυκλική οικονομία και η φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες.

 Περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν σε αγροτικές περιοχές, μέσω της στήριξης των νέων αγροτών, των επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων καθώς και στις δασικές τεχνολογίες και στην εμπορία δασικών προϊόντων. 

 Περισσότεροι από 65.000 νέοι αγρότες θα επωφεληθούν από τη στήριξη εγκατάστασης. Επιπλέον, η Ελλάδα θα συμπληρώσει επίσης το εισόδημα των νέων αγροτών (κάτω των 40 ετών) με 70 ευρώ ανά εκτάριο, δαπανώντας έτσι 140 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

 Περισσότερες από 15.000 εκμεταλλεύσεις θα συμμετάσχουν σε ομάδες για την ανταλλαγή ιδεών και τη βελτίωση της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Περισσότερα από 200.000 άτομα θα επωφεληθούν από συμβουλές, κατάρτιση και ανταλλαγή γνώσεων ή από τη συμμετοχή σε επιχειρησιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (EIP) προκειμένου να ενισχυθεί η βιώσιμη οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και κλιματική ανάπτυξη καθώς και η απόδοση της αποδοτικότητας των πόρων.

Η Ελλάδα στοχεύει να αυξήσει τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού της τομέα εστιάζοντας στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, το Σχέδιο θα βελτιώσει την οικονομική βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, που αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Η Ελλάδα θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τον προσανατολισμό της παγκόσμιας αγοράς διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και σταθερή παραγωγή πρώτων υλών για τομείς σημαντικούς για το ελληνικό αγροδιατροφικό σύστημα, όπως οι τομείς των οπωροκηπευτικών, του κρασιού, της μελισσοκομίας, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 

Ως απάντηση στις νέες συνθήκες και προκλήσεις που αναδύονται στην παγκόσμια αγορά αγροδιατροφής, το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 

Για να επιτευχθεί αυτό, δίνει έμφαση στη συμμετοχή σε συλλογικά συστήματα και ομάδες παραγωγών (για παράδειγμα, δημιουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων που θα βοηθήσουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων) και προβλέπει την ενίσχυση της πιστοποίησης, τυποποίησης και επισήμανσης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027

Την έγκριση και τυπικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 σε συνέχεια μιας μακράς και εντατικής περιόδου διαπραγμάτευσης.

Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίσημη ιστοσελίδα της, την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

 Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντάς δήλωσε:

«Η έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας για την νέα ΚΑΠ συνιστά μια σημαντική επιτυχία, επισφραγίζοντας μια μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε με επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση διασφάλισε τους πόρους 19,3 δις ευρώ για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Η έγκριση του Στρατηγικού μας Σχεδίου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών για τον πρωτογενή μας τομέα και τις αγροτικές μας περιοχές, δεδομένων των σοβαρών και μεγάλων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Μέσα από τον εθνικό στρατηγικό μας σχεδιασμό επιδιώκουμε την ενσωμάτωση με ισορροπημένο τρόπο των στόχων της νέας ΚΑΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, και μάλιστα για πρώτη φορά μέσα από μια ενιαία προσέγγιση, η οποία προβλέπει την από κοινού συνεισφορά των δύο Πυλώνων της, τόσο του Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων, όσο και τον Πυλώνα ΙΙ των επενδύσεων, στην επίτευξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για εμάς, η επιτυχής εφαρμογή του Στρατηγικού μας Σχεδίου αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες κρίσεις, καθώς θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη προοπτική και αξία στα ποιοτικά αγροτικά μας προϊόντα, θα προστατεύσει τους πολύτιμους φυσικούς μας πόρους και την πλούσια βιοποικιλότητα των αγροτικών μας περιοχών προωθώντας με 1,4 δις ευρώ τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής, θα τονώσει την κοινωνική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου δημιουργώντας περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις απασχόλησης και θα διαμορφώσει ελκυστικότερες συνθήκες διαβίωσης στην ελληνική περιφέρεια συμβάλλοντας στην ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή μας τομέα με περισσότερους από 65.000 νέους γεωργούς συνολικά, να επωφελούνται των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ. 

Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου Υπουργούς, τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, τη Διαχειριστική Αρχή και τους τεχνικούς συμβούλους μας που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, κατάρτισης και έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου, μιας διαδικασίας ιδιαίτερα απαιτητικής και δύσκολης που οδήγησε στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και ισορροπημένης αναπτυξιακής – μεταρρυθμιστικής πρότασης, η οποία με τους σημαντικότατους πόρους 13,4 δις ευρώ που διαθέτει, φιλοδοξούμε να δημιουργήσει μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς».

(agronews.gr)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τελών σε όλη την Κορινθία -έως και 120%!- αποφάσισε ο Σταματόπουλος

Previous article

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΛΟΪΖΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *