ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράλληλη ασφάλιση: Ποιοι και πως θα πάρουν χρήματα πίσω, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση

0

Ολοκληρώνεται σήμερα η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τους περίπου 280.000 παράλληλα απασχολούμενους με την πλειοψηφία να λαμβάνει χρεωστικά σημειώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews περίπου 200.000 ασφαλισμένοι λαμβάνουν χρεωστικά σημειώματα, περίπου πάνω από 20.000 θα έχουν πιστωτικά σημειώματα ενώ περίπου 60.000 έχουν μηδενικά σημειώματα.

Αναφορικά με τους ασφαλισμένους που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο κατά μέσο όρο 400 ευρώ θα κληθούν σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews να δηλώσουν το πιστωτικό τους υπόλοιπο σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες μέρες ώστε στη συνέχεια ο e-ΕΦΚΑ θα τους πιστώσει το ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν σκέψεις η πληρωμή των εισφορών σε όσους έχουν χρεωστικά ειδοποιητήρια να γίνει από τις αρχές του 2023 ενώ η αποπληρωμή τους θα ξεκινάει από τις 6 μηνιαίες δόσεις.

Ωστόσο σύμφωνα με γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης 2021 αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε 6 μηνιαίες δόσεις – όπως αυτό αναζητήθηκε και κατά την εκκαθάριση εισφορών έτους 2020 – και η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης (1ης) δόσης εκκαθάρισης ορίστηκε η 30/12/2022.

Κάθε επόμενη δόση καταβάλλεται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, με τελευταία δόση την 31.05.2023.

Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται, κατά τα γνωστά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις (ν.4158/2013).

Παράλληλα οι πάνω από 20.000 ασφαλισμένοι με πιστωτική εκκαθάριση κατά μέσο όρο 400 ευρώ θα ενημερώνονται για την διαδικασία επιστροφής του με:

  • – ανάρτηση προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Μηνύματα) και
  • – αποστολή μηνύματος στην δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να λαμβάνουν ενημερώσεις. (Ατομικά Στοιχεία-email ή Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ατομικά Στοιχεία-email).

Επίσης οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα κληθούν να δηλώσουν το πιστωτικό τους υπόλοιπο σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία και στη συνέχεια ο e-ΕΦΚΑ θα τους πιστώσει το ποσό.

Ωστόσο υψηλόβαθμα στελέχη του e-ΕΦΚΑ αναφέρουν ότι η αποπληρωμή των επιπλέον εισφορών κατά μέσο όρο 600- 700 ευρώ θα γίνει σε πολλές δόσεις. Ανάλογα με τα χρεωστικά υπόλοιπα που θα προκύψουν οι δόσεις θα ξεκινάνε από 6 και μπορεί να φτάσουν και τις 12 μηνιαίες δόσεις.

Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το 2021 και έχουν καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή τους απασχόληση βάσει των ασφαλιστέων τους αποδοχών.

Οι συγκεκριμένοι καλούνται πλέον να πληρώσουν και για τις μη μισθωτές υπηρεσίες, μόνο στην περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι χαμηλότερες των 262 ευρώ (2η ασφαλιστική κατηγορία συν 10 ευρώ για ανεργία). Εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε πρέπει να καταβάλει υψηλότερες εισφορές.

Ωφελημένοι είναι οι παραλλήλως απασχολούμενοι, οι οποίοι καλύπτουν το πλαφόν των εισφορών από τη μισθωτή τους απασχόληση (αντιστοιχεί σε μισθό 930 ευρώ), οπότε και δεν απαιτείται να καταβάλλουν επιπλέον εισφορά. Για την εν λόγω κατηγορία αυτομάτως αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.

Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών που θα προκύψουν αναμένεται να γίνει σε 8 ή ακόμη και 12 μηνιαίες δόσεις.

Η λύση των πολλών δόσεων επιλέχθηκε καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά θα πρέπει ταυτόχρονα να καταβάλουν και τις τρέχουσες εισφορές που ανακύπτουν από τυχόν μη μισθωτή απασχόληση, εντός μάλιστα ενός πολύ δύσκολου χειμώνα, λόγω της δραματικής αύξησης στις τιμές ενέργειας και των ανατιμήσεων σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα.

Εκτιμάται ότι οι περίπου 200.000 ασφαλισμένοι που θα λάβουν χρεωστικά ειδοποιητήρια θα πρέπει να καταβάλουν κατά μέσο όρο 600 με 800 ευρώ ως διαφορά ανάμεσα στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει για τις μη μισθωτές υπηρεσίες που προσφέρουν και στις αποδοχές που λαμβάνουν για τις μισθωτές υπηρεσίες τους.

Υπενθυμίζεται πως, με βάση τον ασφαλιστικό νόμο Βρούτση, από την 1η Ιανουαρίου του 2020 οι μισθωτοί που είναι παράλληλα και ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. έχουν “μπλοκάκι”, είναι μέλη εταιρειών, έχουν ατομική επιχείρηση κ.λπ.) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών κύριας ασφάλισης -υγείας, εφόσον για τη μισθωτή τους απασχόληση καταβάλλονται (από τους ίδιους και τους εργοδότες τους) εισφορές προς τους παραπάνω ασφαλιστικούς κλάδους οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως τα 252 ευρώ.

  •  Για την κύρια ασφάλιση, εάν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τη διαφορά μόνο για τον κλάδο σύνταξης.
  •  Για την επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή καταβάλλεται μία εισφορά, στην κατηγορία που έχει επιλεγεί, εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότηση γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας ύψους 10 ευρώ και για τους υγειονομικούς υπέρ της στέγης υγειονομικών ύψους 2 ευρώ, μόνο εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική. Η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών, βάσει του συστήματος που ισχύει από πέρσι.

Έτσι, όποιος μισθωτός το 2021 πλήρωνε, μαζί με τον εργοδότη του, πάνω από 252 ευρώ/μήνα για εισφορές δεν υποχρεούται να πληρώσει καμία εισφορά λόγω της παράλληλης −με τη μισθωτή– ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, όποιος, ως μισθωτός, το 2021 πλήρωνε μηνιαίως, μαζί με τον εργοδότη του, κάτω από 252 ευρώ/μήνα θα πρέπει να καταβάλει ο ίδιος τη διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν για τη μισθωτή απασχόληση και των 252 ευρώ/μήνα.

Για παράδειγμα, έστω για μισθωτή απασχόληση το 2021 καταβάλλονταν εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές) υπέρ της κύριας ασφάλισης και υγείας ύψους 200 ευρώ/μήνα.

Συνεπώς, προκύπτει μια διαφορά 52 ευρώ/μήνα μεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν λόγω της μισθωτής δραστηριότητας (200 ευρώ/μήνα) και της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους επαγγελματίες (252 ευρώ/μήνα). Σε ετήσια βάση, η διαφορά ανέρχεται σε 624 ευρώ. Η διαφορά αυτή αποτελεί χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί από τον ίδιο τον παράλληλα απασχολούμενο-ασφαλισμένο.

(dikaiologitika.gr)

Τραυματισμός 16χρονου Ρομά: Η πρώτη σφαίρα δεν ήταν στον αέρα

Previous article

47,1 εκατ. ευρώ για τον κόμβο Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *