ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κορονοϊός: Παρατείνονται τα μέτρα προστασίας στα σχολεία – Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία υφίσταται ακόμα

0

Τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας κατέθεσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας η οποία προβλέπει την παράταση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023, των διαγνωστικών ελέγχων και άλλων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό στα σχολεία.

Όπως υπογραμμίζεται στην τροπολογία, αυτό γίνεται διότι ο κίνδυνος από την πανδημία COVID-19 συνεχίζει να υφίσταται, η πρόβλεψη για την παράταση της ισχύος των ρυθμίσεων που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας στις εκπαιδευτικές δομές, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Επιπρόσθετα η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 αποσκοπεί, στο πλαίσιο της ανάγκης διαχείρισης της πανδημίας, στη διασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου πιθανών κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες και τις λοιπές δομές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Οι ρυθμίσεις αφορούν στους μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Άρθρο 11

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την λειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία

  1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α“ 104), περί της λήψης μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.
  2. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α’48), περί της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό ως προϋπόθεσης συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.

Τι προβλέπει το άρθρο 36 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να λαμβάνεται, μετά από την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικής μονάδας ή πάσης φύσεως εκπαιδευτικής δομής, φορέα ή ιδρύματος, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ειδικώς για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε:

α) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και στη λήψη μέτρων υγιεινής,

β) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προς τον σκοπό αυτό, είναι δυνατό να αποφασίζεται, κατά περίπτωση, μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, καθώς και η τροποποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής τους, εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Τι προβλέπει το άρθρο 96 του ν. 4790/2021

Εφόσον, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορονοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.10.2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορονοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Με όμοια απόφαση, δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

(ethnos.gr)

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: Δωρεάν έλεγχοι για τον κορονοϊό αύριο Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου

Previous article

Γ. Ψυχογιός: Στη Βουλή το OXI των εργαζόμενων στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *