ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου, που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους, να το κάνουν μέχρι τις 30/04/23

0

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Κορινθίας : ” Σε συνέχεια του άρθρου 14 του ν.5039/23 (ΦΕΚ-83 Α/3-4-23) , σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται ως προς την προθεσμία ανανέωσης της άδειας η περ. γ’ της παρ.2 του άρθρου 66 του ν.4849/2021.  Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενες άδειες παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου 01-02-2021 δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.4.2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του ν.4849/21. το

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους να προσέλθουν στην υπηρεσία μας έως 30-04-2023 προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται.

Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στα γραφεία  του Τμήματος Εμπορίου-Απασχόλησης  ΠΕ Κορινθίας (Αγίου Νικολάου 29 Κόρινθος 3ος όροφος) μέσω των ιδίων  ή μέσω των αντιπροσώπων τους ή εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση emporio@pekorinthias.gr.”

Νίκος Ταγαράς-Επιπλέον καταβολή 9 εκατ. ευρώ μέσω de minimis στους αγρότες

Previous article

Club Hotel Casino Loutraki: Πασχαλινό Δώρο για την ενίσχυση του εορταστικού τραπεζιού ευπαθών οικογενειών

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *