ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Σικυωνιών: Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

0

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση «Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2024» Δήμου Σικυωνίων .
2. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
3. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
5. Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: « Οδοποιία Κοινοτήτων Διμηνιού και Μεγ. Βάλτου».
6. Έγκριση του 3ου Α.Π. Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες – πεζοδρόμια – τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών της υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Κοινότητας Μοσιάς» .
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2023 (σύμφωνα με την αριθ. 12/2013 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και την αριθ. 357/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).


Καλείστε σε Ειδική (διαζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία, θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) την 27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018.

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2024.

«Η Μπεφάνα & οι καλικάντζαροι» μάς συστήνονται στο Ξυλόκαστρο!

Previous article

Ανακαινίζεται και εκσυγχρονίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *