ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δάσος Μουγγοστού: πως θα προστατευτεί το μαγικό, αισθητικό δάσος της Κορινθίας (video)

Με συνολική έκταση 7.185 στρέμματα, ανάμεσα στα χωριά Σούλι, Μεγάλος Βάλτος και Θροφαρί βρίσκεται το δάσος Μουγγοστού, χαρακτηρισμένο ως αισθητικό, στο πλαίσιο της ...