ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Παρέμβαση του δήμου Κορινθίων για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών

Ενώ το υπουργείο Οικονομικών τρέχει την άσκηση της ευθυγράμμισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές, αξιολογώντας τις εισηγήσεις που έχουν καταθέσει οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων οι οποίοι έχουν δώσει τιμές και ...