ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ψηφιακή αναβάθμιση με επιδοτούμενο εξοπλισμό, κατάλληλες εφαρμογές

Εφαρµογές κινητού για αγρότες που θέλουν να λαµβάνουν άµεσα και έγκαιρα αποφάσεις για ψεκασµό, συστήµατα αποµακρυσµένης παρακολούθησης και αυτοµατισµών άρδευσης, αγροτικά drones για ...