ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μέχρι και αρδευτικό επιδοτούν οι δασώσεις, μεγάλο το ενδιαφέρον αγροτών για τα 90 εκατ. του νέου προγράμματος

Συνολικά 69 δέντρα περιλαµβάνει ο ανανεωµένος κατάλογος επιλέξιµου φυτικού κεφαλαίου που θα επιδοτείται από το πρόγραµµα ∆άσωσης 90 εκατ. ευρώ που θα προκηρυχθεί ...