ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΤΙΡΙΑ

Συνεργασία των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύσταση κοινής, διευρυμένης Ειδικής Επιτροπής Πρωτοβουλία για την αποτελεσματική διαχείριση των επικινδύνως ετοιμόρροπων ...