ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κερασιά | Μύγα (Rhagoletis cerasi) και Κηλιδόπτερη δροσόφιλα (Drosophila suzukii) – Τρόποι αντιμετώπισης

Γεωργικές προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας Η μύγα της κερασιάς αποτελεί πολύ σοβαρό εχθρό των κερασιών. Εμφανίζεται ...
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Mαρούλι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί στο … διάστημα

Η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει πλέον τα τεχνικά μέσα όχι μόνο για να παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διαστημικούς σταθμούς αλλά και να πραγματοποιεί μεγάλης διάρκειας ταξίδια ...