ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το πρώτο σκαλί (Κ.Π. ΚΑΦΑΒΗΣ)

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούντανμιά μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·«Τώρα δυό χρόνια πέρασαν που γράφωκ’ ένα ειδύλιο έκαμα μονάχα.Το μόνον άρτιόν μου έργον είναι.Αλλοίμονον, ...