ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Δημοτικά τέλη με κοινωνικά κριτήρια; Σσσς! Οι αντιπολιτεύσεις κοιμούνται…

συζήτηση για την αύξηση των δημοτικών τελών (ελέω κεντρικής διαχείρισης απορριμμάτων) έχει ήδη ξεκινήσει στα δημοτικά συμβούλια της Κορινθίας και οι αποφάσεις αρχίζουν να λαμβάνονται η ...