ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι αλλαγές στον ΚΟΚ και στα πρόστιμα στο επίκεντρο της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

Η εκπόνηση Νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030, οι βελτιώσεις του ΚΟΚ, η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας, ...