ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατάρτιση αγροτών : Πρόγραμμα κυκλικής βιοοικονομίας – Ποιους κλάδους και τομείς περιλαμβάνει

Πρόγραμμα κατάρτισης αγροτών, ανέργων και συλλογικών σχημάτων για την Ενίσχυση της Κυκλικής Βιοοικονομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα. Την εφαρμογή προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης ...