ΚΟΡΙΝΘΙΑ

«Η Βόχα στον αγώνα της ανεξαρτησίας» από τον Κωνσταντίνο Σχοινοχωρίτη

«Η Βόχα στον αγώνα της ανεξαρτησίας» από τον Κωνσταντίνο Σχοινοχωρίτη, ιστορικό-βιβλιοθηκονόμο και τον Ξενοφώντα Ηλία, εκπαιδευτικό, συγγραφέα ιστορικών βιβλίων. Ένα ογκώδες και λεπτομερέστατο ...