ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Mαρούλι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί στο … διάστημα

Η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει πλέον τα τεχνικά μέσα όχι μόνο για να παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διαστημικούς σταθμούς αλλά και να πραγματοποιεί μεγάλης διάρκειας ταξίδια ...