ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σιδηρόδρομος

Μοσχαρίσιος σιδηρόδρομος ή στηθοπλευρά ή, αλλιώς, short ribs. Είναι το αντίστοιχο της χοιρινής κορτεζίνας – πρόκειται για τα πλευρά, τα παϊδάκια του ζώου. ...