ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τι προβλέπεται για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών

Εντός οικισμών εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου Ελαχιστοποιείται ή ακόμα και απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων ...
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι προβλέπεται για την χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών

Εντός οικισμών εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. Ελαχιστοποιείται ή ακόμα και απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων ...