ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εργασίες υλοτομίας εκτελούνται στην Παναγίτσα του Κιάτου με σκοπό την αντικατάσταση των δένδρων με καινούρια δέντρα

Εργασίες υλοτομίας εκτελούνται στην Παναγίτσα του Κιάτουμε σκοπό την αντικατάσταση των δένδρων με καινούρια δέντρα Σκοπός είναι να κοπούν τα παλιά και γέρικα ...