ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ: Μια ανάπλαση που δεν θα είναι ανάπλαση και μια αδιανόητα επικίνδυνη κατάσταση που ζητά λύση (φωτό – βίντεο)

Την τελευταία εβδομάδα πολύς λόγος έγινε για το ζήτημα του έργου «𝝖𝝼ά𝝿𝝺𝝰𝞂𝝶 𝝴𝝼𝝸𝝰ί𝝾𝞄 𝝿𝝰𝞀𝝰𝝺𝝸𝝰𝝹𝝾ύ 𝝻𝝴𝞃ώ𝝿𝝾𝞄 𝝻𝝴𝞃𝝰𝝽ύ 𝝟𝝾𝞀ί𝝼𝝷𝝾𝞄 & 𝝠𝝾𝞄𝞃𝞀𝝰𝝹ί𝝾𝞄». Είναι αλήθεια πως ο ...