ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα «Ποιήματα» ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή του Ιωάννη Πολέμη. Όταν εκδόθηκε ήταν 21 ετών

Χθὲς μόλις τὴν ἐγνώρισα· ἀνάμνησις μ’ ἐφάνηἌλλων στιγμῶν, ἀλλὰ καλῶς αὐτὰς δὲν ἐνθυμοῦμαι.Ἴσως θὰ ἧτο ὄνειρον, ἴσως θὰ ἧτο πλάνη,Ἴσως ἡ μνήμη μ’ ...