ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Πρόσληψη 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ...