ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ωίδιο αμπελιού | Προστασία της νέας βλάστησης από αρχικές μολύνσεις

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης Η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ...