ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αποστόλης Γεωργιάδης: Απών ο νομός Κορινθίας από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

Η «Αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της Αγροτικής Οικονομίας» ήταν το αντικείμενο της εκδήλωσης που διοργάνωσαν η Εθνική ...