ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμια έρευνα προσδιορίζει για πρώτη φορά την έκταση της ρύπανσης ποταμών από φαρμακευτικές ουσίες

Πρωτοποριακή παγκόσμια έρευνα εξέτασε την παρουσία 61 φαρμακευτικών ουσιών σε 258 ποταμούς από 104 χώρες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε περισσότερο από ...