ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σταφίδα | 54,7 ευρώ το στρέμμα η αποζημίωση σταφίδας σε 5.909 παραγωγούς

Οι 5.909 παραγωγοί που βρίσκονται στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, καλλιεργούν 85.823 στρέμματα κορινθιακής σταφίδας Εγκρίθηκε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ...