ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα σκαριά υπηρεσία συλλογής στατιστικών στοιχείων στη δικαιοσύνη

Διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει «τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του γραφείου συλλογής και επεξεργασίας ...