ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνεδριακή εκδήλωση για τη βιώσιμη αλιεία

Στα πλαίσια του FORUM   Ανάπτυξης  MONEYSHOW  Πάτρας Η ‘Ενωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού – Πατραϊκού “Ο ΝΗΡΕΑΣ”, διοργανώνει ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, στο πλαίσιο του φετινού 21ου Forum ...