ΙΣΤΟΡΙΑ

Αυτό το τασάκι είναι το πρώτο αντικείμενο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μέσω υπολογιστή

Και από το τασάκι… φθάσαμε στον τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D printer). Αυτό το τασάκι είναι το πρώτο αντικείμενο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μέσω υπολογιστή. ...