ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανακοίνωση δήμου Βέλου – Βόχας για τους πληγέντες

0

Ο Δήμος Βέλου Βόχας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες το Σάββατο  29 Σεπτεμβρίου 2018 και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο Βέλου Βόχας από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και από ώρες 8.30 π.μ. – 14.00 ως κάτωθι:

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (παλιό Δημαρχείο ισόγειο) Αρμόδιος Υπάλληλος Ιωάννης Τσεκούρας τηλέφωνο επικοινωνίας 274130527-2741360506
  2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΛΟΥ, Αρμόδιος Υπάλληλος Γεωργία Γκορίτσα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2742360329
  3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ, Αρμόδιος Υπάλληλος Βασιλική Κυριάκη τηλέφωνο επικοινωνίας 2741050302

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε και στα τηλέφωνα στο γραφείο Δημάρχου 2741360520 Μασούρη Κατερίνα και 2741360521 Μπακώλη Παναγιώτα

Η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης  οικογενειών (οικοσκευές-νοικοκυριό).

Κτιριακές  ζημιές  σπιτιού ή αποθήκης κ.λ.π  καθώς επίσης και ζημιές σε καταστήματα – επιχειρήσεις – βιοτεχνίες – συσκευαστήρια κ.λ.π.  οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες υποβάλλουν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ).

 Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν στο Δήμο, ο Δήμος θα τις διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία.

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο οι αιτήσεις κατατίθενται στον ΕΛΓΑ.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας θα συστήσει επιτροπή με Απόφαση Δημάρχου για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Η υπόδειξη των θέσεων αυτοψίας της επιτροπής θα γίνεται και καθ’ υπόδειξη των προέδρων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων για πληγέντες της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο με το οποίο θα αποδεικνύεται η πληγείσα κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την οικεία εφορία όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
  3. Αντίγραφο Εντύπου Ε9
  4. Πόρισμα πυροσβεστικής υπηρεσίας εφόσον υπάρχει
  5. Φωτογραφίες που να αποδεικνύουν το μέγεθος της ζημιάς.

                                                         Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
                                                                         Μαρία Καλλίρη

(Φωτογραφία Λεωνίδας Στεριόπουλος)

Κλείνουν τα σχολεία για 2 μέρες σε Κιάτο – Ξυλόκαστρο – Βόχα

Previous article

Εορτασμός 100 χρόνων λειτουργίας γυμνασίου Κιάτου

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *